top of page
PHOTO-2022-10-27-14-20-55 9.jpg

Varausehdot Arctic Villas Finland

Noudatamme lomakohteiden vuokrauksessa näitä sopimusehtoja. Nämä ehdot sitovat kumpaakin osapuolta sen jälkeen, kun asiakas on maksanut sopimusehdoissa mainitun ennakkomaksun tai ennakkomaksun ja loppusuorituksen yhdellä kertaa.

 

Varaus- ja maksuehdot

Varauksen tekijän tulee olla varausta tehdessään täysi-ikäinen (18 vuotta täyttänyt).

Asiakkaan tulee maksaa vähintään ennakkomaksu (20% lomakohteen vuokrahinnasta) varauksen yhteydessä verkkopankissa. Asiakas voi myös maksaa varauksen kokonaisuudessaan heti, jolloin vahvistus ja lomakohteen omistaja-/huoltajatiedot lähetetään asiakkaan sähköpostiin. Kohteiden avaimet sijaitsevat aina koodibokseissa kohteissa. Boksin

koodi lähetetään aina saapumispäivänä varaajalle. Kaikki laskuun liittyvät huomautukset on ilmoitettava 7 vuorokauden

sisällä laskun päiväyksestä.

 

Varausmaksua maksettaessa viestikenttään kirjoitetaan:

VARAUSMAKSU, Varaajan nimi.

Loppulaskua maksettaessa viestikenttään kirjoitetaan: LOPPULASKU,

Varaajan nimi.

Varaus on vahvistettu, kun asiakas on maksanut ennakkomaksun (20 % lomakohteen vuokrahinnasta) eräpäivään mennessä tai ennakkomaksun ja loppusuorituksen yhdellä kertaa. Loppusuoritus maksetaan viimeistään yksi (1) kuukausi ennen loman

alkua. Vuokrauksen lisäksi veloitetaan aina loppusiivous maksu. Mikäli varauksen alkuun on 35–49 vuorokautta (5-7 viikkoa), maksetaan koko summa kerralla ja lasku on maksettava viimeistään viikon kuluttua laskun päiväyksestä.

Mikäli varauksen alkuun on 27 vuorokautta tai vähemmän, maksetaan koko summa välittömästi samana päivänä. Mikäli asiakas ei hoida maksuja ajallaan, voidaan varaus peruuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
 

Varauksen peruuttaminen ja muuttaminen

Peruutus on aina tehtävä kirjallisesti sähköpostilla osoitteeseen


mikael@ronnkvist.fi.
 

Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on tullut.


Jos asiakas peruuttaa varauksen, ei ennakkomaksua palauteta. Mikäli varaus peruutetaan myöhemmin kuin 28 vuorokautta ennen vuokrauksen alkua tai sen aikana, ei asiakkaan suorittamia maksuja palauteta lainkaan.

 

ArcticVillas Finlandin oikeus peruuttaa varaus

Mikäli kyseessä on ylivoimainen este (force majeure), voidaan varaus peruuttaa. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada maksamansa summa takaisin kokonaisuudessaan. Jos varaus joudutaan keskeyttämään asiakkaan häiriökäyttäytymisen takia, niin maksuja ei palauteta. Mikäli asiakas ei hoida maksuja ajallaan, voidaan varaus peruuttaa ilman erillistä ilmoitusta.


Palvelutiedot lomakohteen kuvauksessa

Lomakohteen kuvauksessa on mainintoja lähialueen palveluista (esim. rautatieasema, bussipysäkki, ravintola, kauppa, hiihtohissi jne.). Emme vastaa lomakohteeseen kuulumattomien yleisten palveluiden tiedoista eikä niiden saatavuudesta loman aikana.
 

Oleskelu lomakohteessa

Lomakohde on asiakkaan käytettävissä tulopäivästä klo. 16.00 lähtöpäivään klo. 12.00.

Vuokraan sisältyy varatun lomakohteen käyttöoikeus varatulle ajalle.
 

Normaalit energiakulut, kalusteet, keitto- ja ruokailuastiat, ruokailuvälineet, patjat, peitot ja tyynyt sisältyvät hintaan.

Sekä myös kesäkaudella kaasugrilli, ja sen kaasupullo (emme kuitenkaan voi taata että kaasua olisi, mikäli pullo on tyhjä sen voi käydä täyttämässä tai sitten käyttää omaa.)

Polttopuut, yksi (1) säkki sisältyy vuokrauksen hintaan (Alppihuuru, Lukkohalla ja Tunturituikut).


Perusmausteet sekä wc- ja talouspaperit eivät sisälly vuokrahintaan.

Liinavaatteet ja pyyhkeet eivät sisälly vuokraan. Asiakkaan on aina käytettävä lakanoita.

Liinavaatteet voi tilata varauksen yhteydessä 17€/hlö.

Lomakohteen siivouksesta loman aikana huolehtii asiakas ja sen lopussa huoltoyhtiö. Mikäli palju (Alppihuuru ja Lukkohalla) on varattu käyttöön niin varaajan vastuulle kuuluu sen pesu täytön yhteydessä ja tyhjennys sekä siistiminen käytön jälkeen.

Lomakohdetta saa käyttää enimmillään se henkilömäärä, joka on ilmoitettu lomakohteen kuvauksessa vuodepaikkamääränä tai mitä lomakohdetta varattaessa on sovittu. Juhlista ja muista tilaisuuksista, joissa lomakohteen henkilömäärä tilapäisesti ylittyy, tulee sopia ennakkoon omistajan kanssa.
 

Teltan ja asuntovaunun tai vuokrattavien välineiden käyttö lomakohteen tontilla ilman huoltajan tai omistajan lupaa on kielletty.

Lemmikkieläinten tuomisesta lomakohteeseen on ilmoitettava varausta tehtäessä (HUOM! Lemmikit eivät ole sallittuja

ALPPIHUURUSSA). Tupakointi on kielletty kaikissa lomakohteen sisätiloissa.
 

Asiakkaan velvollisuudet ja lomakohteen luovutus lähtöpäivänä

Asiakas luovuttaa lomakohteen ja sen avaimet lähtöpäivänä klo 12.00, ellei ole sovittu muuta.

Asiakas on vastuussa lomakohteessa aiheuttamistaan vahingoista. Aiheutuneesta vahingosta on heti ilmoitettava lomakohteen huoltajalle tai omistajalle. Asiakas on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingot suoraan lomakohteen huoltajalle tai omistajalle.
 

Lomakohteen siisteydestä loman lopussa huolehtii huoltoyhtiö.Lähtöpäivänä asukkaan vastuulle kuuluvat seuraavat toimenpiteet:

• kaikki likaiset astiat tulee olla pestynä tai laitettuna astianpesukoneeseen, ja kone laitettu päälle.

• mikäli kaasugrilliä on käytetty, sen peseminen ei sisälly loppusiivoukseen vaan sen siistii asukas.

• roskat viedään jätepisteeseen

• tyhjät juomapullot ja -tölkit kerätään pussiin ja laitetaan ulos

• huonekalut laitetaan paikoilleen

• ruokatarvikkeet viedään pois tai jätepisteeseen

• piha-alue ja grillipaikka jätetään siistiin kuntoon

• jos paljua on käytetty se tulee tyhjentää, jättää siistiin kuntoon (huom! huolehdi että kamina on täysin sammunut ennen tyhjennystä!) ja laittaa tulpat säilytykseen paljun sisälle.

Lomakohde on poistuttaessa jätettävä siistiin kuntoon. Edellä mainitut tehtävät tulee suorittaa. Mikäli velvoitteita ei ole suoritettu tai ne on suoritettu puutteellisesti asiakas on velvollinen maksamaan lomakohteen perusteellisemmasta siivoamisesta aiheutuvat kulut. Tupakointi on ehdottomasti kielletty kaikissa lomakohteen sisätiloissa. Tupakointi

kieltoa rikottaessa määrätään 500€ sakko.

 

Ylivoimainen este

ArcticVillas Finland ei vastaa sellaisesta asiakkaalle aiheutuneesta vahingosta, joka aiheutuu ennalta arvaamattomasta ylivoimaisesta esteestä (force majeure) tai vastaavasta syystä (esim.sähkökatkot tai luonnonilmiöt kuten leväesiintymät, tai eläimet, kuten hiiret ja hyönteiset), joka ei ole johtunut omistajasta ja jonka seurauksia omistaja ei kohtuudella ole voinut estää.

ArcticVillas Finland ei myöskään vastaa vahingoista tai seurauksista, jotka aiheutuvat normaaleista luonnonilmiöistä.


Huomautukset ja valitukset
Kaikki lomakohteeseen liittyvät huomautukset ja valitukset on osoitettava viipymättä niiden aiheen ilmaannuttua ja varauksen aikana suoraan lomakohteen omistajalle tai huoltajalle. Jos asiakas ei ilmoita havaitsemiaan puutteita heti vuokra-aikana huoltajalle tai omistajalle, katsotaan lomakohteen olevan sopimuksen mukaisessa kunnossa. Vasta vuokra-ajan jälkeen ilmoitettuja puutteita ei voida yhdessä todeta, eikä omistaja ole niistä korvausvelvollinen.

 

Jos asiakas keskeyttää varauksensa ja poistuu lomakohteesta ennen vuokra-ajan päättymistä, ei käyttämättä jääneeltä ajalta makseta korvausta, eikä asiakas ole oikeutettu vuokranpalautukseen.

 

Oikeus hintojen muutoksiin

Virheellinen hintatieto ei sido myyjää, jos virhe on sillä tavoin selvä, että kuluttajankin olisi pitänyt ymmärtää kyseessä olevan virhetiedon. Tällainen tilanne on esimerkiksi silloin, jos ero ilmoitetun hinnan ja todellisen hinnan välillä on huomattavan suuri tai väärää hintaa voidaan pitää poikkeuksellisen alhaisena yleiseen hintatasoon verrattuna.


Sovellettava laki ja riitojen oikeuspaikka

Sopijapuolet pyrkivät ratkaisemaan sopimuksesta syntyneet riidat keskinäisin neuvotteluin.

Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, riidat ratkaistaan Keski-

Pohjanmaan käräjäoikeudessa. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

 

ArcticVillas Finland

Mikael Rönnkvist

67300 KOKKOLA

Puh. 040 745 8784

mikael@ronnkvist.fi
 

Huoltopalvelu Ukkohalla

Trendiks Sonja Riissanen Oy

Puh. 050 5890714
 

Huoltopalvelu Suomutunturi

Suomun alueen huoltopalvelut

Puh. 040 572 6013
 

Huoltopalvelu Iso-Syöte

Laadukkaat siivouspalvelut

Puh. 044 244 0142
 

Varmistathan omistajalta palvelun mahdollisen kustannuksen ennen huoltopalvelun tilaamista.
 

Toivomme Teidän viihtyvän ja nauttivan lomastanne!

Sanna ja Mikael Rönnkvist

bottom of page